Gabinet psychologiczny

Badania psychologiczne (psychotechniczne) kierowców wykonywane są dla:

 • Kierowców zawodowych
 • Przedstawicieli handlowych
 • Pracowników użytkujących samochód służbowy
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kierowców taksówek
 • Kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Starostwo Powiatowe (za punkty karne, za jazdę po spożyciu alkoholu, po spowodowaniu poważnego wypadku)
 • Osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem lub posiadających już takie uprawnienia.
 • Osoby skierowane przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Badanie składa się z trzech części:

 1. Wypełnienie testów papierowych:

Opartych na samoopisie:

 • osobowości
 • temperamentu
 • oraz w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (np. kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych)

Sprawdzających zdolności poznawcze osoby badanej:

 • krótki test inteligencji
 • badanie zdolności funkcji uwagi.
 1. Badanie na aparaturze:
 • Koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Czasu reakcji
 • Oceny odległości
 • Oceny prędkości
 • Widzenia w mroku
 • Wrażliwości na olśnienie
 1. Wywiad czyli krótka rozmowa z psychologiem.

Na badanie należy przyjść wypoczętym i w stanie dobrego samopoczucia. Najlepiej nie pić alkoholu w dzień poprzedzający badanie. Jeśli ktoś nosi okulary, proszę wziąć je ze sobą.

Podstawy prawne psychologicznych badań kierowców:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą atrakcyjne rabaty ustalane w zależności od ilości osób badanych.