Kategorie

 • A
 • A1
 • A2
 • AM

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A1,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A2.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi:

 • 20 lata: jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • 24 lata: jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Nauka jazdy odbywa się na motocyklu YAMAHA XJ6 (pojazd zgodny z pojazdem egzaminacyjnym).

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 10-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

-teoria 30 zł
- praktyka 180 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii A1 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A1 wynosi:

 • 16 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 10-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

-teoria 30 zł
- praktyka 180 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A2 wynosi:

 • 18 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Wszyscy nasi kursanci otrzymują pełną pomoc merytoryczną zarówno w czasie trwania kursu, a także po jego zakończeniu. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Nauka jazdy odbywa się na motocyklu zgodnym  z pojazdem egzaminacyjnym.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 10-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- teoria 30 zł
- praktyka 180 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h),
 • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii AM wynosi:

 • 14 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 10-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

-teoria 30 zł
- praktyka 140 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

 • B
 • B1
 • B+E

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:

 • 18 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Nauka odbywa się na samochodzie Renault Clio – takim samym, jaki posiada Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 15-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- teoria 30 zł
- praktyka 140 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii B1 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • czterokołowcem, czyli pojazdem  samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  • w przypadku przewozu rzeczy 550kg,
  • w przypadku przewozu osób 400kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B1 wynosi:

 • 16 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 15-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- teoria 30 zł
- praktyka 170 zł

Możliwość wynajęcia naszego pojazdu na egzamin

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii B+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy, przy czym masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B+E wynosi:

 • 18 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia jak i jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Nauka odbywa się na samochodzie Renault Trafic z przyczepą. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 10-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- praktyka 200 zł

Egzamin składa się wyłącznie z egzaminu praktycznego.

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu.

 • C
 • C+E
 • D
 • T

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

 • 21 lat.
 • 18 lat. - przy wcześniejszym uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Wstępnej dla Przewozu Rzeczy

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Odbyć psychotesty
 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak po i jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Nauka odbywa się na pojeździe MAN TGL.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- teoria 30 zł
- praktyka 200 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii C+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy / przyczep.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C+E wynosi:

 • 21 lat.
 • 18 lat. - przy wcześniejszym uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Wstępnej dla Przewozu Rzeczy i prawa jazdy kat. C

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Odbyć psychotesty
 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową:

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Szkolenie odbywa się na  MAN TGL wraz z przyczepą.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 15-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- praktyka 245 zł

Egzamin składa się wyłącznie z praktyki.

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii D wynosi:

 • 24 lata.
 • 21 lat. - przy uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej dla Przewozu Osób

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Odbyć psychotesty
 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Zrobić fotografię kolorową. 

  Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant posiada już kategorię C,
 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant nie posiada  kategorii C.

Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

- teoria 30 zł
- praktyka 200 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii T stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii T wynosi:

 • 16 lat.

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS:

 • Należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK BRUŚ
 • Wymiary fotografii - 35 × 45 mm.

  Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry.

  Obejmuje wizerunek od od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Z badaniami i ze zdjęciem należy udać się do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania (wydziału komunikacji) w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK osoba zapisuje się na kurs w OSK BRUŚ.

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo. Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Płatność za kurs:

Przed rozpoczęciem kursu możliwość dokonania wpłaty 300 zł zaliczki, reszta sumy za kurs do zapłacenia do 15-tej wyjeżdżonej godziny praktycznej.

EGZAMIN:

Przed zapisaniem się na egzamin należy dokonać opłaty za egzamin:

-teoria 30 zł
- praktyka 200 zł

Opłatę dokonuje się w kasie ośrodka egzaminowania, przekazem pocztowym lub przelewem na konto ośrodka egzaminowania (WORD).

Po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej można ustalić termin egzaminu. Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.